riolering

Verhelpen van verstoppingen aan het riool, plaatsen van putjes en straatkolken plus het aanleggen van regenwaterafvoersystemen.

Alle rioolwerkzaamheden

Verberne-Baron verricht alle typen rioolwerkzaamheden. Denk daarbij aan het aanbrengen van drainage, diepriool, infiltratieriolering, lijnafwatering en het leveren en plaatsen van afscheiders, pompputten en vetvangputten in de riolering. Ook alle daaruit voortvloeiende grondwerkzaamheden worden door Verberne-Baron zelf uitgevoerd. Bij het aanbrengen van een nieuwe riolering wordt extra aandacht besteed aan schone grond. Schone grond vormt immers de basis voor een leefbaar woonklimaat en een beter milieu.

 

Tevens is het mogelijk om Verberne-Baron te contacten bij een rioolverstopping. Alle rioolwerkzaamheden worden door gediplomeerde vakmensen uitgevoerd.

06 - 53 41 69 45

Verberne-Baron BV

Kamerlingh Onnesstraat 4 A

1821 BP  Alkmaar

T 06 - 53 41 69 45 (Ed Verberne)

E info@verberne-baron.nl