MVO

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is voor Verberne-Baron erg belangrijk. Bij iedere bedrijfsbeslissing wordt een afweging gemaakt tussen de verschillende maatschappelijke en economische effecten hiervan.

SROI

De bedrijfsvoering van Verberne-Baron is gericht op zowel economische- als maatschappelijke doelstellingen. Voor de maatschappelijk doelstellingen wordt gebruik gemaakt van de SROI methodiek. SROI staat voor Social Return On Investment. SROI maakt de doelen, stakeholders, investeringen en effecten van alle activiteiten inzichtelijk, waardoor Verberne-Baron meer maatschappelijke waarde realiseert.

 

Voorbeelden van MVO binnen Verberne-Baron zijn het aantrekken van Wajong jongeren, sponsoren van jeugdafdelingen, het gebruik maken van duurzame, milieuvriendelijke materialen, gereedschappen en voertuigen. Daarnaast houdt Verberne-Baron ook rekening met ergonomisch werken.

 

 

06 - 27 47 01 00

Verberne-Baron BV

Kamerlingh Onnesstraat 4 A

1821 BP  Alkmaar

T 06 - 27 47 01 00 (Wesley Verberne)

T 06 - 53 41 69 45 (Ed Verberne)

E info@verberne-baron.nl